OBOWIĄZEK NOTYFIKACYJNY W ZAKRESIE DELEGOWANIA DO NIDERLANDÓW WCHODZI W ŻYCIE OD 1 MARCA 2020 ROKU!

20.02.2020

Od 1 marca 2020 roku w życie wchodzi art. 8 WagwEU , co wiąże się z rozpoczęciem działania elektronicznego systemu notyfikacji pracowników. Za pośrednictwem systemu notyfikacji będą musieli Państwo dokonywać notyfikacji pracowników delegowanych / udostępnionych z innych krajów do Niderlandów. Obowiązek ten dotyczy także niektórych osób samozatrudnionych. System ten będzie uruchomiony już 1 lutego 2020 i od tej daty można z niego dobrowolnie korzystać. Obowiązek ustawowy i sankcje za zaniechanie obowiązują od 1 marca br.

Objęci zmianami są:

  • pracownicy udostępnieni niderlandzkiemu zleceniodawcy, także przez agencje pracy tymczasowej;
  • pracownicy pracujący na projekcie w Niderlandach pod nadzorem i kierownictwem swojego pracodawcy, np. firmy z Polski;
  • pracownicy czasowo oddelegowani do oddziału/fili przedsiębiorstwa w Niderlandach.

Zaznaczamy, że obowiązek notyfikacji może dotyczyć też osób samozatrudnionych (ZZP). Osoby samozatrudnione mają obowiązek dokonać notyfikacji a zleceniodawcy osób samozatrudnionych mają obowiązek skontrolowania tejże notyfikacji.

Do osób samozatrudnionych obowiązek dokonania notyfikacji za pośrednictwem systemu znajdzie zastosowanie, jeżeli osoba pracuje w jednym z enumeratywnie wyliczonych podsektorów. Są to (niektóre) podsektory z poniższych branż:

  • Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo;
  • Produkcja (w tym przetwarzanie żywności);
  • Budownictwo;
  • Transport i składowanie;
  • Działalność hotelarska (zakwaterowanie) i gastronomiczna;
  • Wynajem i leasing dóbr materialnych oraz pozostałe usługi dla biznesu;
  • Działalność w ramach opieki zdrowotnej oraz prac socjalnych.

To, czy dana osoba samozatrudniona pracuje w jednym z określonych sektorów tych branż oceniane jest łącznie na podstawie kryteriów faktycznych i formalnych. Gdyby mieli Państwo pytania odnośnie konkretnego podsektora lub potrzebowali pomocy w określeniu, czy obowiązuje Państwa, jako osoby samozatrudnionej, obowiązek notyfikacji, należy skontaktować się z kancelarią podatkowo-księgową lub prawną.

Konsekwencje za brak notyfikacji

W przypadku niewypełnienia przez pracodawcę obowiązku notyfikacyjnego zarówno pracodawcy, jak i zleceniodawcy/odbiorcy w Niderlandach grozi kara w wysokości EUR 12.000 za pracownika dla każdego z przedsiębiorstw.

*Autorem niniejszego artykułu jest kancelaria Lewandowski Advocatenkantoor B.V. (www.adwokat.nl) w przypadku pytań, Państwa zapytania prosimy kierować na adres info@adwokat.nl .

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, zapraszamy do wypełnienia danych za pośrednictwem tego linku - możesz zawrzeć z nami umowę w 15 minut. Jeśli masz pytania, poniżej znajdziesz nasze dane kontaktowe.

Dane teleadresowe

Flex Busines Services BV, Beechavenue 10
1119 PT Schiphol-Rijk, The Netherlands

+31 20 2151370

+31 639 842 291

info@fbs24.nl

Napisz do nas