Progi podatkowe w Holandii i kwota wolna od podatku

16.09.2021

Nasi Klienci oraz osoby noszące się z zamiarem rejestracji działalności gospodarczej w Niderlandach często zadają pytania związane z systemem podatkowym w Holandii oraz obowiązującymi progami podatkowymi.

Poniżej publikujemy przydatne informacje opracowane wspólnie z kancelarią doradztwa podatkowego i usług księgowo-administracyjnych Lewandowski Belastingadvies en Administratiekantoor, która jest członkiem niderlandzkiego rejestru certyfikowanych doradców podatkowych RB (LBEA.nl)

Stawki podatku dochodowego obowiązujące w 2021 roku

Aby zarysować system podatkowy w Holandii należy powiedzieć, że są one skonstruowane z podatku dochodowego, obrotowego, ale i tzw. „podatku od posiadania”. Mówimy tu o podatku od osób fizycznych. Forma działalności gospodarczej jednoosobowej jaką jest ZZP jest fuzją pomiędzy odpowiedzialnością osobistą, odpowiedzialnością firmy oraz majątkiem osobistym i firmowym.

Inne formy spółek rządzą się innymi prawami i w ich przypadku polecamy bezpośrednią konsultację z doradcami prawnymi i podatkowymi, celem otrzymania precyzyjnej informacji.

Poniżej przedstawiamy uproszczony schemat naliczania podatku dla osób z różnych grup wiekowych.

Stawki podatkowe dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego

Dochód roczny od Ale nie więcej niż Stawka podatku Stawka ubezpieczeń społecznych Łączna stawka podatku Łączny podatek w przedziale dochodowym
€ 35.129 9,45% 27,65% 37,10% € 13.032
€ 34.130 € 68.507 37,10% 37,10% € 25.415
€ 68.508 49,50% 49,50%

Stawki podatkowe dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny
urodzonych po 31 grudnia 1945

Dochód roczny od Ale nie więcej niż Stawka podatku Stawka ubezpieczeń społecznych Łączna stawka podatku Łączny podatek w przedziale dochodowym
€ 35.129 9,45% 9,75% 19,20% € 6.744
€ 34.130 € 68.507 37,10% 37,10% € 19.127
€ 68.508 49,50% 49,50%

Stawki podatkowe dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1946

Dochód roczny od Ale nie więcej niż Stawka podatku Stawka ubezpieczeń społecznych Łączna stawka podatku Łączny podatek w przedziale dochodowym
€ 35.941 9,45% 9,75% 19,20% € 6.900
€ 35.941 € 68.507 37,10% 37,10% € 18.981
€ 68.508 49,50% 49,50%

Wysokość podatku nalicza się z uwzględnieniem ulg, o których mowa w naszym artykule Ulgi podatkowe w Holandii.

Możliwość płacenia podatku dochodowego zaliczkowo

Tutaj wypada poinformować, że w ostatnich latach odsetki ustawowe naliczane przez niderlandzki urząd skarbowy znacznie wzrosły. Aktualna wysokość odsetek w roku 2021 to 4% w skali roku.

Odsetki naliczane są od 1 lipca roku następującego po roku podatkowym. Odsetki w wysokości minimum 4% obowiązują dla wszystkich rodzajów podatków.

Przedsiębiorcy podlegający pod podatek dochodowy od osób fizycznych lub prawnych chcący uniknąć płacenia wysokich odsetek, powinni zadbać już teraz o dokładne oszacowanie zysku za rok 2021. Istnieje możliwość, aby zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o płacenie podatku dochodowego w schemacie zaliczkowym.

Zwracamy również uwagę na fakt, że w przypadku płacenia podatku dochodowego zaliczkowo przedsiębiorcy rozkładają ciężar płatności należnego podatku dochodowego za oszacowany rezultat na równe miesięczne raty. W ten sposób po rozliczeniu rocznym nie trzeba płacić całego należnego podatku jednorazowo, a tylko różnicę między należnym podatkiem dochodowym za dany rok, a podatkiem opłaconym zaliczkowo. W przypadku, gdy na podstawie złożonej deklaracji podatkowej okaże się, że kwota należnego podatku jest niższa od kwoty opłaconego zaliczkowo podatku, urząd skarbowy zwraca podatnikowi nadpłacony przez niego podatek.

Jak zaplanować środki na należne podatki?

Praktyczną radą, jaką możemy udzielić wszystkim początkującym w Holandii przedsiębiorcom jest systematyczne odkładanie środków w wysokości 35-40% każdej opłaconej faktury netto – na subkoncie lub koncie oszczędnościowym.

W kolejnych latach działalności – łatwiej jest oszacować prognozowane dochody, a więc i podatki i rozłożyć je ratalnie (zaliczkowo).

Pamiętajmy też, że składkę na ubezpieczenie zdrowotne płacimy raz do roku, w zależności od wygenerowanego dochodu. Musimy więc zabezpieczyć tę kwotę jako dostępną gotówkę na rachunku.

Życzymy wszystkim Państwu powodzenia!

Z pytaniami podatkowymi – polecamy zwrócić się do sprawdzonej kancelarii podatkowej, np. Partnera FBS24: kancelarii Lewandowski Belastingadvies en Administratiekantoor (LBEA.nl)

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, zapraszamy do wypełnienia danych za pośrednictwem tego linku - możesz zawrzeć z nami umowę w 15 minut. Jeśli masz pytania, poniżej znajdziesz nasze dane kontaktowe.

Dane teleadresowe

Flex Busines Services BV, Beechavenue 10
1119 PT Schiphol-Rijk, The Netherlands

+31 20 2151370

+31 639 842 291

info@fbs24.nl

Napisz do nas