Ulgi podatkowe w Holandii

16.09.2021

Wielu z Państwa, w ślad za pytaniem o progi podatkowe w Niderlandach przechodzi do pytania o ulgi podatkowe. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Poniżej publikujemy przydatne informacje opracowane wspólnie z kancelarią doradztwa podatkowego i usług księgowo-administracyjnych Lewandowski Belastingadvies en Administratiekantoor, która jest członkiem niderlandzkiego rejestru certyfikowanych doradców podatkowych RB (LBEA.nl)

Ulgi podatkowe obowiązujące w 2021 roku

Aby zarysować system podatkowy w Holandii należy powiedzieć, że są one skonstruowane z podatku dochodowego, obrotowego, ale i tzw. „podatku od posiadania”. Mówimy tu o podatku od osób fizycznych. Forma działalności gospodarczej jednoosobowej jaką jest ZZP jest fuzją pomiędzy odpowiedzialnością osobistą, odpowiedzialnością firmy oraz majątkiem osobistym i firmowym.

Inne formy spółek rządzą się innymi prawami i w ich przypadku polecamy bezpośrednią konsultację z doradcami prawnymi i podatkowymi, celem otrzymania precyzyjnej informacji.

Zysk osiągnięty z prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących w Niderlandach działalność w formie firmy jednoosobowej lub VOF (spółkę jawną) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Od osiągniętego zysku przedsiębiorcy muszą odprowadzić również składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wysokość tych składek zmienia się każdego rok. W roku 2021 jest to 5,75% od osiągniętego zysku pomniejszonego o zniżki i ulgi przysługujące przedsiębiorcom (w roku 2020 było to 5,45%).

W poniższych tabelach przedstawiamy ulgi podatkowe obowiązujące, przysługujące przedsiębiorcom firm jednoosobowych w Niderlandach w 2021 roku.

Ulgi podatkowe obowiązujące w 2021 roku

Rok 2021 W roku 2020 było to
Ogólna ulga podatkowa dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego max. € 2.837 € 2.711
Ogólna ulga podatkowa dla osób, które osiągnęły już wiek emerytalny max. € 1.468 € 1.413
Ulga pracownicza max. € 4.205 € 3.819
Ulga dla osób powyżej 65 roku życia max. € 1.703 € 1.622
Ulga dla osób samotnych powyżej 65 roku życia € 443 € 436

Wysokość wyżej wymienionych ulg zmienia należną kwotę podatku dochodowego liczonego wg progów podatkowych, o których mowa w naszym artykule Progi podatkowe w Holandii i kwota wolna od podatku.

Ulga Inwestycyjna w 2021 roku

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Niderlandów inwestujący w firmę mają prawo do ulgi inwestycyjnej zwanej investeringsaftrek.

Ulga inwestycyjna umożliwia przedsiębiorcy odliczenie od rezultatu do opodatkowania, części wydatku poniesionego na cele inwestycyjne do wysokości 28% od sumy inwestycji. Wysokość ulgi inwestycyjnej zależy od wysokości poniesionych kosztów związanych z inwestycjami w danym roku podatkowym. Jaka ulga nam przysługuje łatwo obliczyć za pomocą tej oto tabeli.

Ulga inwestycyjna w 2021 roku

Inwestycja powyżej Ale nie więcej niż Zmniejsza zysk o
€ 2.400 € 0
€ 2.400 € 59.170 28% od sumy inwestycji
€ 59.170 € 109.574 € 16.568
€ 109.574 € 328.721 € 16.568 pomniejszone o 7,56% części inwestycji przekraczającej sumę € 109.574
€ 328.721 € 0

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi inwestycyjnej, jeżeli:

 • Prowadzi działalność na terenie Niderlandów;
 • Jest w Niderlandach płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych;
 • Koszt inwestycji w 2021 roku wynosi między € 2.401 a € 328.721;
 • Poniesione inwestycje udokumentowane są rachunkami;
 • Inwestycje poczynione były na potrzeby przedsiębiorstwa i kwalifikują się do przyznania ulgi inwestycyjnej.

Inwestycje, które nie kwalifikują się do przyznania ulgi inwestycyjnej to:

 • Inwestycje, których cena netto jest niższa niż € 450;
 • Inwestycje, które są przeznaczone głównie do wynajmu;
 • Grunt;
 • Statki i domy mieszkalne;
 • Zwierzęta
 • Samochody osobowe z wyjątkiem taksówek.

Jak wystąpić o ulgę inwestycyjną?

O ulgę inwestycyjną można wystąpić poprzez złożenie deklaracji PIT lub CIT.

Spółka jawna i spółka partnerska

W przypadku przedsiębiorstwa prowadzonego w formie spółki jawnej lub spółki partnerskiej, aby ocenić kwotę inwestycji, która powinna wynosić między € 2.401 a € 328.721, bierzemy pod uwagę łączną sumę inwestycji wszystkich wspólników.

Życzymy wszystkim Państwu powodzenia!

Z pytaniami podatkowymi – polecamy zwrócić się do sprawdzonej kancelarii podatkowej, np. Partnera FBS24: kancelarii Lewandowski Belastingadvies en Administratiekantoor (LBEA.nl)

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, zapraszamy do wypełnienia danych za pośrednictwem tego linku - możesz zawrzeć z nami umowę w 15 minut. Jeśli masz pytania, poniżej znajdziesz nasze dane kontaktowe.

Dane teleadresowe

Flex Busines Services BV, Beechavenue 10
1119 PT Schiphol-Rijk, The Netherlands

+31 20 2151370

+31 639 842 291

info@fbs24.nl

Napisz do nas