Wymogi dotyczące faktur na terenie Niderlandów – czyli jak zafakturować by nie zapłacić kary?

20.02.2020

Wymogi, jakie muszą spełniać faktury VAT obowiązują nie tylko w Niderlandach, ale również w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Podatek Vat nazywany jest w Niderlandach BTW.

W przypadku wystawienia nieprawidłowej faktury grzywna może wynosić nawet € 5.278 za każdą nieprawidłowo wystawioną fakturę. Dlatego bardzo ważne jest, aby wystawione faktury spełniały wszystkie wymogi. Niezwykle ważne jest, aby przy otrzymywaniu i wystawianiu faktur z tzw. VAT’em przeniesionym (na terenie krajów Unii Europejskiej), sprawdzać poprawność numerów VAT oraz potwierdzić, czy numer kontrahenta z kraju Unii Europejskiej jest aktywny. Możemy to sprawdzić dzięki wyszukiwarce Komisji Europejskiej, czyli w systemie VIES.

Istnieją dwa rodzaje faktur- faktury uproszczone, dla których kwota włącznie z podatkiem VAT nie przekracza € 100 oraz pełne faktury VAT.

Poniżej przedstawiamy wymogi dla ich sporządzania:

Wymogi dla uproszczonych faktur VAT:

 • data wystawienia faktury;
 • nazwisko lub nazwa sprzedawcy towaru lub wykonawcy usługi oraz jego adres;
 • dane dotyczące zamówionego towaru lub wykonanej usługi;
 • kwota należnego podatku VAT.

Wymogi dla pełnych faktur VAT:

 • numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy towaru lub wykonawcy usługi;
 • numer identyfikacji podatkowej nabywcy w przypadku, gdy mamy do czynienia z przeniesieniem podatku VAT na zleceniodawcę lub w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych;
 • nazwisko lub nazwa sprzedawcy towaru lub wykonawcy usługi oraz jego adres;
 • nazwisko lub nazwa nabywcy oraz jego adres;
 • w przypadku, gdy mamy do czynienia z przedstawicielem podatkowym, jego nazwisko lub nazwa wraz z adresem oraz numerem identyfikacji podatkowej;
 • data wystawienia faktury;
 • numer kolejny faktury;
 • data dostarczenia towaru lub wykonania usługi;
 • dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwa towaru lub usługi i ilość zamówionych towarów;
 • cena netto za sztukę zamówionych towarów lub wartość usług netto;
 • kwota podlegająca opodatkowaniu wyszczególniona z osobna dla każdej taryfy i każdego zwolnienia z podatku;
 • cena netto za sztukę zamówionych towarów lub wartość usług netto;
 • stawka podatku;
 • kwota podatku;
 • wartość brutto zamówienia lub umowy wraz z informacją o ewentualnych przedpłatach lub zaliczkach;
 • w przypadku, gdy faktura wystawiona została przez nabywcę towaru lub usługi, na fakturze winien widnieć tekst: „Faktura wystawiona przez nabywcę”;
 • w przypadku, gdy mamy do czynienia z przeniesieniem podatku VAT na zleceniodawcę na fakturze winien widnieć tekst: „VAT przeniesiony na zleceniodawcę”;
 • w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych należy umieścić informację o tym zdarzeniu na fakturze;
 • w przypadku zwolnienia z podatku należy umieścić informację na jakiej podstawie jest to zwolnienie;
 • w przypadku środków transportu należy umieścić informację, czy faktura dotyczy nowego, czy też używanego środka transportu;
 • zależnie od sytuacji należy umieścić także informację;
  • „Specjalne zastosowanie systemu VAT dla biur podróży”
  • „Specjalne zastosowanie systemu VAT marża dla towarów używanych”
  • „Specjalne zastosowanie systemu VAT marża dla dzieł sztuki”
  • „Specjalne zastosowanie systemu VAT marża dla przedmiotów kolekcjonerskich i antyków”

Masz jeszcze pytania odnośnie fakturacji? Skontaktuj się autorem artykułu, doradcą podatkowym Arkadiuszem Szulcem, e-mail: szulc@LBEA.nl

*informacje pochodzą ze źródła rządowego jakim jest strona niderlandzkiego urzędu skarbowego: www.belastingdienst.nl. Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej
** Artykuł napisany we współpracy z Lewandowski Belastingadvies en Administratiekantoor BV (https://lbea.nl/), polskojęzyczna kancelarią księgowo-podatkową, która jest członkiem niderlandzkiego rejestru certyfikowanych doradców podatkowych RB.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Jeżeli zainteresowała Cię nasza oferta, zapraszamy do wypełnienia danych za pośrednictwem tego linku - możesz zawrzeć z nami umowę w 15 minut. Jeśli masz pytania, poniżej znajdziesz nasze dane kontaktowe.

Dane teleadresowe

Flex Busines Services BV, Beechavenue 10
1119 PT Schiphol-Rijk, The Netherlands

+31 20 2151370

+31 639 842 291

info@fbs24.nl

Napisz do nas